Rak

Rak (carcinoma) jest nowotworem złośliwym, rozwijającym się z niedojrzałej tkanki nabłonkowej. Górski podaje, że przeszło 90% nowotworów złośliwych szczęk i jamy ustnej stanowią raki. W jamie ustnej najczęściej występuje rak płaskokomórkowy (carcinoma planocellu- lare), którego punktem wyjścia jest błona śluzowa jamy ustnej.

Ratk może się umiejscowić w jamie ustnej, kościach szczękowych i na skórze twarzy. Stosunkowo często spostrzega się ra,ka wargi dolnej, żuchwy i szczęki. W przypadku tego ostatniego najczęściej punktem wyjścia jest błona śluzowa zatoki szczękowej.

je na postać raka, ale stainowi rówinież podstawę do wyboru sposobu leczenia ze względu na ocenę promdeniio,czaiłośai nowotworu. W leczeniu raka szczęk i jamy ustnej stasuje się leczenie operacyjne, energię promienistą i leczenie skojarzone. Nowotwór złożony z komórek mało dojrzałych i mało zróżnicowanych wykazuje zwykle znaczną złośliwość, ale równocześnie jeist wybitnie promienioczuły, a więc raczej kwalifikuje się do leczenia energią promienistą, a nie do leczenia operacyjnego. Inaczej przedstawia się zagadnienie raków o budowie bardziej dojrzałej, mniejszej agresywności i mniejszej promienio- czułości. Te nowotwory kwalifikują się przede wszystkim do leczenia operacyjnego.

Leczenie operacyjne zależy od rozległości i umiejscowienia nowotworu złośliwego1. Zasadą w postępowaniu chirurgicznym jest usuwanie nowotworu w granicach zdrowych tkanek (około 2 cm od widocznej granicy guza)’. Z tego powodu dość często wykonuje się bardzo rozległe zabiegi operacyjne w postaci resekcji szczęki lub żuchwy, wycięcia wargi, policzka itp. W wyniku tych zabiegów operacyjnych dochodzi zwykle do poważnego oszpecenia twarzy, co wymaga w dalszym okresie (najwcześniej po upływie roku) stasowania operacji plastycznych celem odtworzenia brakującej części twarzy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>