Pzedwczesna utrata drugiego trzonowca

Największą wagę przywiązuje się na ogół do przedwczesnej utraty drugiego trzonowca mlecznego i pierwszego trzonowca stałego, gdyż utrata tych zębów pociąga za sobą skutki bardziej rozległe niż utrata innych.

Zaburzenia okluzji po przedwczesnej utracie zębów najczęściej powstają w przypadkach skrócenia tylko jednego z łuków zębowych. Skrócenie górnego łuku powoduje wówczas przodozgryz rzekomy lub zgryz krzyżowy, a skrócenie dolnego łuku – tyłozgryz rzekomy lub zgryz przewieszony.

Jednostronne lub obustronne skrócenie obu łuków zębowych pozwala niekiedy na wykształcenie się takiej postaci okluzji, która nie będzie stanowiła przeszkody w pełnieniu czynności narządu żucia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>