Przesunięcie zębów

W przypadkach przesunięć wielu zębów stojących obok siebie w stosunku do płaszczyzny zgryzowej, w związku z brakiem dużej liczby zębów przeciwstawnych u pacjentów młodocianych, a nawet doi 20.-25. roku życia, udaje się czasem wtłoczyć cały blok zębów za pomocą protezy częściowej ruchomej podnoszącej zwaraie, spełniającej również rolę aparatu ortodontycznego.

Dotychczasowe obserwacje kliniczne wykazały przy tym, że wtłoczenie grupy zębów jest możliwe po dłuższym leczeniu (od G do 18 miesięcy), wywołuje to jednak znaczny zanik wyrostków zębodołowych, na których opiera się proteza.

Wtłaczanie grup zębowych odbywa się stopniowo przez podnoszenie zwarcia na zębach wtłaczanych. Pacjent początkowo używa protezy tylko w czasie snu, potem w ciągu całej doby. Po uzyskaniu częściowego wtłoczenia zębów nakłada się na zęby protezy nową warstwę tworzywa, dzięki czemu proces wtłaczania zębów trwa nadal.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>