Przerost brodawkowaty

Przerost brodawkowaty błony śluzowej może pojawić się na podniebieniu, jeśli drażniące działanie protezy nadal trwa. Pojawiają się liczne czerwone !nieu&zypułowane grudki, występujące w miejscu błony śluzowej odpowiadającym miejscu odciążenia płyty protezy. Zazwyczaj biadanie histopatologiczne wykazuje dyskeratozę (zaburzenia w rogowaceniu), chociaż niektóre przypadki mogą okazać się zmianami

o charakterze złośliwym. Opisane zmiany stanowią stadium przedrakowe i muszą być chirurgicznie usunięte. Wskazane jest wykonanie ‚nowych protez.

Niewłaściwe odciążanie pewnych odcinków do śluz ó wikoiwe j części płyty może być powodem rozwoju innych schorzeń. Wywołane działaniem protezy przerosty błony śluzo-

i przerostu. Przerostowe zmiany choro- bowe odpowiadają kształtem powierz- cbni części protezy wyzwalającej drażniące działanie. Zmiany przerostowe

Najlepszą metodą leczenia przy wystąpieniu przerostów błony śluzowej wywołanych obecnością protezy jest usunięcie jej i przeczekanie z wykonaniem nowej do czasu, aż zmiany cofną się, o ile po badaniu histopatologicznym nie okaże się konieczna natychmiastowa interwencja chirurgiczna.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>