Przemieszczenia przednio-tylne

Przemieszczenia przednio-tylne dotyczą nie tylko zębów sąsiadujących z luką, ale również zębów położonych dalej. Podążając ku przodowi, przybliżają się zęby również ku płaszczyźnie pośrodkowej.

Przemieszczenia pionowe dotyczą szczególnie trzonowców górnych, które po utracie zębów przeciwstawnych obniżają się. Przesunięcie pionowe zębów u dzieci wiąże się ze zwiększeniem wysokości zębodo- łów, natomiast u dorosłych zębodoły nie podążają za zębamii, w (związku z czym występuje większe lub mniejsze obnażenie korzeni. Stan ten jest na ogół nieodwracalny u dorosłych, zaś u dzieci po wyrżnięciu się zębów stałych w obrębie luki po przedwcześnie utraconych zębach mlecznych następuje zawsze wyrównanie wysokości wyrostka zębodo- łowego.

W przypadkach przedwczesnej utraty zębów mlecznych – poza wymienionymi już zaburzeniami – obserwuje się jeszcze opóźnienie wy- rzynania się i wyrzynainie się poza łukiem, a niekiedy zatrzymanie w kości zębów stałych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>