Przeciwstawne zęby

przeciwstawne zęby służą z konieciznośai czynności rozgryzania pokarmu. Obraz taki można zaobserwować jedynie przy braku schorzeń w przyzębiu oraz przy starciu zębów, co również można uważać za dodatkowy czynnik wyrównawczy niedostatecznej pracy narządu żucia przy brakach zębów. W tym przypadku skrócenie korony zęba jest korzystne, wpływa bowiem na zmianę stosunku długości części nadzębodołowej zęba do długości części śródzębodołowej, co chroni ząb przed rozchwianiem.

Omówione zdolności wyrównawcze narządu żucia oraz przewodu pokarmowego wystarczają do utrzymania równowagi fizjologicznej przy niewielkich brakach w uzębieniu. Zaburzenia w żuciu pokarmów mogą być przyczyną szeregu schorzeń praewodu pokarmowego, sprowadzają przewlekłe nieżyty żołądka oraz odchylenia kwasowości od stanu prawidłowego. Poza tym niedostateczne rozdrobnienie pokarmu w jamie ustnej wywołuje brak pełnowartościowej czynności wydziel- niczej przewodu pokarmowego oraz prowadzi również do drobnych urazów błony śluzowej przełyku i żołądka.

Wczesne uzupełnianie brakujących zębów zapobiega powstawaniu dalszych zimian w układzie zębowo-szczękowym. W przypadku nieuzu- pełnienia braków zimiany te pogłębiają się nie tylko ilościowo, ale i jakościowo, uniemożliwiając często przeprowadzenie prawidłowego leczenia protetycznego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>