Przeciwdziałanie skutkom przedwczesnej utraty uzębienia mlecznego

Przeciwdziałanie skutkom przedwczesnej utraty uzębienia mlecznego jest możliwe dzięki stasowaniu protez dziecięcych, uwzględniających szybkie tempo zjawisk rozwojowo-wzrostowych narządu żucia.

W przypadkach konieczności usunięcia tzębów mlecznych lub ioh utraty na skutek urazów uzupełnia się braki przede wszystkim w celu zapobieżenia przesuwaniu się pozostałych zębów i utrzymania miejsca dla jeszcze nie wyrżniętych zębów stałych oraz w celu zachowania prawidłowej poistaci okluizji i utrzymania sprawności czynnościowej narządu żucia. Uzupełnienia protetyczne są wskazane wówczas, gdy zawiązki zębów stałych są jeszcze dość znacznie oddalone od wolnych brzegów dziąseł. Protezy zębowe dziecięce mogą również zapobiegać powstawaniu zaburzeń narządu żucia w przypadkach wrodzonych braków zawiązków zębowych.

Zęby nadliczbowe należy usuwać po ich wyrżnięciu się. U dzieci luki po tych zębach przeważnie zamykają się pod wpływem działania sił ustrojowych. Dłutowania zębów nadliczbowych z tkanki kostnej należy unikać, jeśli nlie ma ku temu wskazań natury ogólnej, ize względu na możliwość uszkodzenia zawiązków i korzeni zębów typowych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>