Przeciętny okres adaptacji do protez

Przeciętny okres adaptacji do protez wynosi mniej więcej od 1 doby (protezy jednoelementowe) d.p 1 miesiąca (protezy w całkowitym bez- zębiu). Szybkość adaptacji jest uzależniona od stanu nerwowego i jest indywidualna dla każdego pacjenta.

Oprócz opisanych powyżej stałych czynności leczenie protetyczne obejmuje również przygotowanie jamy ustnej do protez o wania, które ma decydujący wpływ .na .pozytywne! wyniki pracy lekarza protetyka i przeprowadzane jest celem wytworzenia odpowiednich warunków w jamie ustnej, które pozwolą uniknąć ujemnych następstw: używania protezy.

Przygotowanie jamy ustnej do1 protezowania dzieli się na zasadnicze trzy etapy: przygotowanie jamy ustnej do protezowania zachowawcze, chirurgiczne i pr ot etyczno – ortodonty c zn e.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>