Protezy stomatologiczne

Protezy stomatologiczne wewnątrzUstne rucho- m e, to takie protezy, które pacjent, może sam wyjmować z jamy ustnej, celem dokonania oczyszczenia z resztek pokarmowych lub dla wypoczynku w czasie snu.

Ze względu na drogę przenoszenia ,siły żuaia na kość szczęki lub żuchwy protezy można podzielić na osiadające, nieosiadające i mieszane. Protezy osiadające charakteryzują się tym, że siła żucia przenoszona jest za pośrednictwem protezy poprzez błonę śluzową na kość szczęki lub żuchwy.

Protezy nieosiadające charakteryzują się tym, że siła żucia przenoszona jest za pośrednictwem protezy zarówno stałej, jak ruchomej przez ozębną zębów objętych protezą na kość szczękową.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>