Protezy stomatologiczne wewnątrzustne

Protezy stomatologiczne wewnątrzustne w związku ze sposobem ich umocowania dzieli się .na protezy stałe i ruchome. Mogą być wykonane jako uzupełnienie samodzielne lub jako wzmocnienie zęba osłabionego próchnicą przewidzianego pod koronę protetyczną. Wykonywane mogą być ze złota, stali i innych metali zastępczych oraz z masy akrylanowej i porcelany.

Korony protetyczne mogą być wykonalne z metalu, np. ze złota lub stali nierdzewnej – chroimioniiklowej, albo z m.asy akrylanowej albo też z połączenia tych metali z masą akry łanową. Zadaniem korony protetycznej jest osłona zęba pokrytego koroną, przy czym korona może być wykonana dla wzmocnienia zęba osłabionego’ próchnicą, celem poprawienia wyglądu estetycznego uzębienia, lub też jako element utrzymujący moist.

Pół korony i korony trzyćwierciowe, to konstrukcje metalowe obejmujące koronę zęba !naturalnego jedynie w połowie lub w trzech czwartych, przy czym pozostała część korony zęba naturalnego pozostaje wolna, nie pokryta metalem.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>