Protezy mieszane

Protezy mieszane charakteryzują się tym, że część siły żucia zostaje przeniesiona na kość przez ozębną zębów filarowych, część zaś na kość przez błonę śluzową. Dzieje się to dzięki zastosowaniu tzw. łamaczy sił lub amortyzatorów, które umożliwiają regulowanie wielkości siły wywiązującej się przy żuciu, przypadającej na ozębną zębów i podłoże śluzówkowe.

Irina klasyfikacja omawia podział protez według czasu ich zastosowania. Według tej klasyfikacji prote- RYC- 173. Proteza nieosiadająca. zy dzieli się na dwie klasy:

protezy wykonane do’ stałego użytku i protezy czasowe, wymagające zwykle wymiany po pewnym czasie lub interwencji lekarza protetyka celem dostosowania ich do- zmienionych warunków w jamie ustnej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>