Protezy czasowe

Protezy czasowe dzieli się następnie na dwie podklasy: protezy natychmiastowe i protezy wczesne, przy czym przez miano p x o- tez natychmiastowych rozumie się protezy wykonane przed usunięciem zębów do tego zakwalifikowanych i zastosowane bezpośrednio po usunięciu tych zębów. Przez miano protez wczesnych rozumie się protezy wykonane w kilka dni po usunięciu zębów, a nie po pełnym wygojeniu się wyrostków zębodołowych.

Najbardziej znane z protez stałych – to korony. Podzielić je moiżna według topografii w stosunku do brodawki dziąsła na korony pod- dziąsłowe, korony dodziąsłowe i korony naddziąsłowe.

Korony poddzi ą s ł o w e brzegiem zagłębiają się do kieszonki dziąsłowej na głębokość około 1 mm. Korony dodziąsłowe są tak wykonane i dostosowane, że ich brzeg przydziąsłowy kończy się przy brodawce dziąsłowej. Korony naddziąsłowe kończą się w odległości około 2 do 5 mm od brodawki dziąsłowej. Rodzajów protez jest bardzo dulżo, a klasyfikowane są z różnych punktów widzenia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>