Proteza górna nakładkowa

Proteza górna nakładkowa, długoczasowa. Zastosowanie takiego uzupełnienia pozwoliło na zachowanie żywotności zębów przednich górnych oraz uzyskanie zadowalającego wyglądu estetycznego: a — jama ustna przed leczeniem i rehabilitacją, b – proteza nakładkowa, c – proteza nakładkowa, d – proteza nakładkowa osadzona w jamie ustnej.

Zastosowanie połączenia protez stałych i ruchomych w rehabilitacji protetycznej ma zwykle miejsce w przypadkach braków mieszanych,, skrzydłowych i międzyzębowych lub kiedy skrócenie koron klinicznych poszczególnych zębów wymaga ich odbudowy protetycznej. Wykonuje- się wówczas najpierw korony czy mosty ustalające wysokość zwarcia,, wypiłowując w tym celu odpowiednią część nakładu, co pozwala nie zmieniać warunków zgryzu konstrukcyjnego, a następnie wykonuje się- protezy ruchome.

Długoczasowe protezy nakładkowe są to protezy szkieletowe z dodatkowymi nakładami akrylowymi na powierzchniach żujących. Wykonuje się je wg tych samych zasad co protezy szkieletowe z uwzględnieniem analizy paralelometrycznej i innych etapów postępowania.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>