Profilaktyka stomatopatii protetycznych

Ze względu na dużą rolę urazu mechanicznego, infekcji grzybami droż- dżopodobnymi i płytki protez w powstawaniu i rozwoju stomatopatii protetycznych, co jest w dużej mierze związane z higieną jamy ustnej i uzupełnień protetycznych, głównym celem zabiegów profilaktycznych jest utrzymanie czystości w jamie ustnej i niedopuszczanie do odkładania się płytki nazębnej i płytki protez. Eliminację tLrazu mechanicznego osiąga się przez wykonanie protez o gładkich powierzchniach, posiadających dobre utrzymanie i stabilizację na podłożu.

Walker i współprac, badając metodą podwójnie ślepej próby wpływ amfoterycyny B, utleniających środków czyszczących oraz placebo w leczeniu i profilaktyce stomatopatii protetycznych stwierdzili, że u wielu pacjentów można otrzymać dobre wyniki przez mechaniczne usuwanie płytki protez i nieużytkowanie protez w ciągu nocy. Stosowanie środków utleniających i przeciwgrzybiczych nie zawsze jest konieczne. Podobnie twierdził Hedegard, uważając, że dokładne czyszczenie protez jest podstawowym czynnikiem w leczeniu i zapobieganiu stomatopatii protetycznych.

W zapobieganiu tworzenia się płytki protez oraz osadzania i namna- żania się Candida albicans pomocne są środki odkażające. Olson po zakończonym leczeniu przeciwgrzybiczym polecał pacjentom ze stomato- patiami protetycznymi przetrzymywanie protez w ciągu nocy w 0,2% roztworze chlorheksydyny. Przez pięciomiesięczny okres kontrolny nie stwierdził Candida ani w jamie ustnej, ani na powierzchni protezy. Ujemnym skutkiem było przebarwianie się protez, które można było zlikwidować myciem szczotką i mydłem oraz kąpielą w 0,6% roztworze podchlorynu przez 2 godziny.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>