PROFILAKTYKA ORTODONTYCZNA

Celem profilaktyki ortodontycznej jest zabezpieczenie przed powstaniem nieprawidłowości w budowie i czynnościach narządu żucia. Zabezpieczenie to polega na usunięciu, szczególnie w okresie rozwojo- wo-wzrostowym, czynników wpływających szkodliwie na narząd żucia i na równoczesnym wzmacnianiu czynników wpływających na niego korzystnie. Z tego założenia wynika, że podstawą profilaktyki ortodontycznej powinna być znajomość zarówno warunków i oznak prawidłowego przebiegu zjawisk rozwojowo-wzrostowych, jak i etiologii nie-prawidłowości narządu żucia.

W związku z tym, że stosunkowo dość dobrze jest już poznany przebieg zjawisk rozwojowo-wzrostowych twarzoczaszki oraz wyjaśniona etiologia nieprawidłowości morfologiczno-czynnościowych narządu żucia z okresu niemowlęctwa, żłobka i przedszkola, profilaktyka ortodontyczna odnosząca się głównie do tych okresów życia znajduje coraz to szersze zastosowanie.

Ortodoncja interesuje się również okresem życia wewnątrzłonowego, ale na prawidłowy rozwój zarodka i płodu wpływają głównie ogólno- profilaktyczna akcje, :zmierzające przede wszystkim do utrzymania dobrego stanu zdrowia kobiety ciężarnej i do zapewnienia prawidłowego przebiegu porodu. Dzięki tym akcjom zmniejsza się nie tylko ilość zaburzeń wrodzonych narządu żucia, ale również i ilość zaburzeń, które rozwijają się łatwo w przypadkach patologicznej podatności kośćca, występującej szczególnie w krzywicy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>