Procesy zanikowe

Nasilenie stopnia zaawansowania procesów zanikowych zależy m. in. oid indywidualnych właściwości ustroju. Równolegle .z nasileniem zmian w obu lukach zębowych zmienia się ukształtowanie stawów sfcroniowo- -żucihwiowych w sensie czynnościowego dostosowania się do obecnie panujących warunków pracy narządu żucia.

W przypadku utraty zębów przed- trzanowych i trzonowych zaczyna się powoli potępujące znaczne pogłębianie zwarcia w zakresie zachowanych zębów przednich, wskutek czego może nastąpić nadmierne przesunięcie głowy żuchwy w stosunku do innych elementów stawu skroiniowo-żuchwowego oraz możliwość wystąpienia artroipatii (arthropathia deformans).

Przy rozległych brakach zębowych, a ‚zwłaszcza przy braku par zębów antagonistycznych, mogą nastąpić zmiany w układzie twarzy. Dolny, bródkowo-nosowy odcinek twarzy często wówczas ulega skróceniu, mięśnie policzków i warg wskutek braku podparcia ze strony łuków zębowych stają się wiotkie, fałdy noscwo-wargowe pogłębiają się, a kąciki ust opuszczają się.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>