Pozycja wantralna

Pozycja wantralna powoduje nadmierne przesunięcie ku przodowi żuchwy i języka w stosunku do szczęki i wsysanie się wargi górnej między wały dziąsłowe, co usposabia do wytworzenia się przodozgryzu lub przodożuchwia. Natomiast pozycja dorsalna powoduje cofnięcie się żuchwy i języka oraz otwarcie ust, prowadząc do wytworzenia się tyło- zgryzu lub tyłożuchwia i nawyku oddychania przez usta.

Nieprawidłowy układ ciała podczas sztucznego karmienia niemowląt, a czasami i podczas karmienia piersią polega głównie na niemal poziomym ułożeniu tułowia i głowy. Ogranicza to działanie mięśni twarzy do ruchów połykania, dając przewagę ruchom żuchwy ku tyłowi. Hamowanie wzrostu doprzedniego żuchwy sprzyja wykształcaniu się tyło- zgryzu z protruzją siekaczy górnych.

Przedwczesna utrata zębów mlecznych i stałych. Przedwczesna utrata uzębienia odnosi się zarówno do zębów mlecznych jak i stałych i przyczynia się niemal zawsze do powstania zaburzeń w budowie i czynnościach narządu żucia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>