Powierzchnie policzkowe

Jeżeli powierzchnie policzkowe tych zębów mają szkliwo starte i zęby w tych miejscach reagują na bodźce mechaniczne, należy również wykonać wkłady lub korony metalowe.

W miarę postępu zmian w układzie zębowo-szczękowym oprócz przesunięć zębów następuje często dość znaczne starcie zębów kontaktujących ze sobą w czasie żucia, prowadzące do zmiany wysokości zwarcia, to znaczy do zmniejszenia się przy zwarciu odległości żuchwy od szczęki.

Aby stworzyć warunki, w których możliwe byłoby poprawne wykonanie protez, należy stopniowo odbudować utraconą wysokość zwarcia, uwzględniając jednak ewentualne zmiany powstałe w ukształtowaniu stawów żuchwowoi-skroniowych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>