Poprawa wygądu pacjenta

przyczyni się do poprawienia wyglądu pacjenta dzięki uzupełnieniu braków. Typem protezy, przy zastosowaniu której uzyskuje się największą poprawę wydolności żucia jest proteza nieosiadająca, zwana również „ozębnową” lub „podpartą”. Z uwagi jednak na charakter przenoszenia ucisku żucia ina podłoże kostne przez ozębną zębów zachowanych, zastosowanie tego rodzaju protezy jest możliwe w przypadku zachowania zębów filarowych, i to w takiej ilości i topografii, by obciążone dodatkową pracą zęby nie uległy rozchwianiu, a błona śluzowa podłoża protezy pozostała w stanie nie zmienionym.

Wśród typów protez nieosiadających znaleźć mogą zastosowanie protezy stałe !i ruchome. Protezy stałe znaijdują na ogół większe uznanie wśród lekarzy i pacjentów dzięki krótkiemu stosunkowo’ czasowi adaptacji do tego rodzaju protezy.

Z drugiej strony możliwość usunięcia z jamy ustnej przez pacjenta protezy ruchomej zapewnia utrzymanie protezy !i jamy ustnej w należytym stanie higienicznym.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>