PODSTAWOWE ZASADY LECZENIA PROTETYCZNO- -STOMATOLOGICZNEGO

Leczenie protetyczno-stomatologiczne !obejmuje: badanie pacjenta (omówione w rozdziaile „Badanie stomatologiczne”) zakończone rozpoznaniem, następnie projektowanie uzupełnień protetycznych, planowanie kolejności zabiegów, wykonanie protez, przystosowanie protez oraz obserwacje pacjenta w okresie adaptacji ido protezy.

Oprócz tych zasadniczych czynników leczenie protetyczne może również obejmować przygotowanie jamy ustnej do proitezowania, kontrolne badania wydolności żucia oraz leczenie schorzeń wywołanych brakiem tolerancji organizmu ludzkiego w stosunku do protez stomatologicznych.

Podstawowym środkiem leczenia, którym posługuje się protetyka sto-matologiczna, jest proteza. Według przyjętej definicji proteza jest to twór sztuczny, ‘Odtwarzający utraconą część ciała. Protetyka stomatologiczna zajmuje się wykonywaniem protez wewnątrzustnych, odtwarzających zniszczone części zęba lub utracone zęby, zanikłe wyrostki zę- bodołowe, ubytki trzonu kości szczęki i żuchwy oraz protez zewnątrz- ustnych – protez twarzy: gałki ocznej, nosa, małżowiny usznej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>