Podłoże dla protezy górnej

Podłoże dla protezy górnej ma wiele zachyłków i wygórowań, zwłaszcza w okolicy zmarszczek podniebiennych, których dokładna odbitka w protezie powoduje powstanie szeregu ostrych listewek i nierówności. Do tego mogą dochodzić porowatości modelu gipsowego lub jego uszkodzenia wywołane wadliwą obróbką laboratoryjną. Wszystkie te czynniki powodują, że bardzo często dośluzowa strona płyty protezy przypomina rok. Natomiast Majewski interpretując wyniki własnych badań histologicznych, alergologicznych, serologicznych i prób biologicznych, przeprowadzonych na materiale pobranym od pacjentów ze stomatopatiami, stwierdził obecność wyłącznie drożdżowych form grzybów, nie obserwując ich transformacji do form grzybniowych. Ze swoich badań wysnuł następujące wnioski:

– 1. Ponieważ żadną ze stosowanych metod nie stwierdzono transformacji grzybów, ani ich obecności w głębszych (podnabłonkowych) warstwach zapalnej tkanki – można wykluczyć pogląd, że schorzenie to (.stomatitis protlietica mycotica) jest wywołane na drodze dodatkowej penetracji drobnoustrojów.

– 2. Stwierdzony w badaniach charakter nacieku zapalnego oraz dodatnie odczyny immunologiczne wskazują natomiast, że mechanizm patogennego działania grzybów może polegać na wywoływaniu stanu nadwrażliwości na antygeny, jakimi są komórki Candida i produkty ich metabolizmu.

– 3. W zapoczątkowaniu procesu zapalnego ważną rolę mogą odgrywać czynniki uszkadzające nabłonek błony śluzowej, takie jak drażnienie mechaniczne płyty protezy (następowe procesy akantozy) oraz endo- toksyny grzybicze, co w konsekwencji stwarza locus minoris resistentiae dla wnikania antygenów Candida w głąb tkanek i wywoływania reakcji zapalnej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>