Pochodzenie mięsaków

Ze względu na pochodzenie mięsaków kości szczęk rozróżnia się mięsaki okostnowe, rozwijające się z okostnej szczęk lub zatoki szczękowej, oraz mięsaki szpikowe, rozrastające się w kości ze szpaku kostnego-.

Mięsaki kości szczęk występują przeważnie u osób młodych i dzieci. Charakteryzują się one bardzo szybkim wzrostem i równie szybkim powiększaniem się samego guza, który w krótkim czasie może osiągnąć bardzo duże rozmiary.

Mięsaki szpikowe powodują zniszczenie kości, co może prowadzić do złamań patologicznych. Mięsaki, w przeciwieństwie do raków, nie mają skłonności do owrzodzeń. Wczesnym objawem mięsaka bywają bóle newralgiczne wywołane uciskiem szybko rosnącego guza na gałęzie nerwu trójdzielnego.

Dość charakterystyczny jest obraz radiologiczny w przypadku mięsaka. W kości stwierdza się nieregularne, ograniczone przejaśnienie, na tle którego występują niekiedy promieniste pasma o większym wy syceniu.

Mięsaki nie mają skłonności do przerzutów do węzłów chłonnych, przerzuty zaś do płuc i kręgów występują w późnym okresie choroby. Rozpoznanie mięsaka ustala się na podstawie obrazu klinicznego, radiologicznego i badania anatomopatologicznego. Leczenie operacyjne, energią promienistą i skojarzone.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>