Płytka nazębna

W omawianej grupie wiekowej stosuje się również rozległe uzupełnienia ruchome o płycie metalowej, a po ukończeniu 16 roku życia również protezy szkieletowe. U wielu pacjentów młodocianych leczenie protetyczne poza odbudową braków uzębienia ma również na celu utrwalenie wyników leczenia ortodontycznego. U takich pacjentów konstrukcja protezy i kontakty zwarciowe sprzyjają utrzymywaniu żuchwy w uzyskanym zgryzie konstrukcyjnym. Często są to protezy, które poza odbudową ciągłości łuku zębowego spełniają inne funkcje, np. obturacyjne, zamykając rozszczep podniebienia czego nie udało się osiągnąć leczeniem chirurgicznym.

Leczeniem tej grupy wiekowej zajmują się najczęściej lekarze protetycy konsultujący się z ortopedami szczękowymi. cego drobnoustroje wewnątrz płytki, jak również łączą płytkę z powierzchnią zęba. Ponadto odgrywają one rolę w przepuszczalności płytki oraz współdziałają w wytwarzaniu kwasów.

Płytka nazębna, będąca w bezpośrednim kontakcie ze zdrowym dziąsłem, może już po kilku dniach doprowadzać do powstawania stanu zapalnego. Zapalenie to jest wynikiem brzeżnego, przewlekłego zapalenia nie występującego jednak pod wpływem działania drobnoustrojów. Mechanizm powstawania zapalenia Mühlemann tłumaczy inaczej: „Płytka wytwarza enzymy bakteryjne, które rozluźniają substancje wiążącą komórki nabłonka pokrywającego. Ze względu na wzrost przepuszczalności, części składowe płytki o wysokiej wadze molekularnej, jak np. antygeny, endotoksyny, z bakteryjnej błony lipopolisacharydowej mogą również przenikać przez nabłonek. Substancje chemotaktyczne, wytwarzane bezpośrednio w płytce lub wtórnie w ponadbłonkowej tkance łącznej, przyciągają komórki zapalne bezpośrednio do tego miejsca. Komórki te posiadają w swoich lizozymach substancje trawiące tkanki, które mogą osłabiać tkankę łączną i doprowadzać do nieodwracalnych zmian”.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>