Perforacja podniebienia twardego

Perforacja podniebienia twardego imoże nastąpić w związku z zastosowaniem ssawki gumowej umocowującej protezę do podniebienia twardego, .zwłaszcza w bezzębni. Proteza utrzymuje się dzięki zmniejszonemu ciśnieniu powietrza zawartego między powierzchnią krążka gumowego i powierzchnią błony śluzowej. Zmniejszone ciśnienie powietrza pod gumową ssawką powoduje również przekrwienie i zmiany przerostowe w błonie śluzowej, a ciągłe ssanie krążka gumowego wywołuje zanik kości podniebienia.

łona śluzowa pokrywająca otwór powstały w kości ulega wkrótce również perforacji, następuje połączenie jamy ustnej z jamą nosową i ssawka przestaje utrzymywać protezę.

Badania ainatomopatologiczne często wykazują w takich przypadkach zmiany nowotworowe, dlatego też ssawki gumowe w protetyce stomatologicznej w ostatnich dziesiątkach lat zostały zupełnie zarzucone.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>