Parzystość pewnych narządów

Zdanie to oparte jest na symetrycznej budowie ustroju człowieka, co uważane jest za celowe, biologiczne przystosowanie się do trudniejszych warunków bytowania.”

Parzystość pewnych narządów, np. nerek, płuc itp., zapewnia przy utracie jednej połowy narządu przejęcie czynności przez drugą połowę, który wzmaga swą czynność aż do pełnego zastępczego wyrównania. Zauważono przy tym, że poza przerostem pracującej połowy narządu żadne inne zmiany nie występują i jego czynność dla organizmu jest wystarczająca.

W odniesieniu do narządu żucia teoretycznie można przyjąć, że łuki zębowe składają się z dwóch symetrycznych połów, rozmieszczonych po obu stronach linii środkowej ciała, że po utracie jednej połowy łuków druga może w pełni przyjąć jej czynność.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>