Protezy czasowe

Protezy czasowe dzieli się następnie na dwie podklasy: protezy natychmiastowe i protezy wczesne, przy czym przez miano p x o- tez natychmiastowych rozumie się protezy wykonane przed usunięciem zębów do tego zakwalifikowanych i zastosowane bezpośrednio po usunięciu tych zębów. Przez miano protez wczesnych rozumie się protezy wykonane w kilka dni po usunięciu zębów, a nie po pełnym wygojeniu się wyrostków zębodołowych.

Czytaj wszystko

Błędy w sposobie pobierania pokarmów

Błędy w sposobie pobierania pokarmów i niewłaściwa ich konsystencja upośledzają wzroist żuchwy ku przodowi, co może prowadzić do powstania tyłoizgryzu lub tyłożuchwia.

Szkodliwe nawyki ustne. Ssanie i nagryzanie palców, warg, języka, policzków lub smoczka oraz pociąganie palcami żuchwy i oddychanie przez usta, powtarzane wielokrotnie w ciągu doby i niekiedy przez kilka lat jako czynności niecelowe pod względem fizjologicznym i upośledzające w następstwie budowę narządu żucia, zalicza się do szkodliwych nawyków.

Czytaj wszystko

Zeszlifowanie zęba

W przypadku konieczności .zeszlifoiwania znacznej ilości tkanek zęba miazgę zęba należy znieczulić lub zdewitalizować i po jej przełeczeniu lub wymiażdżeniu koronę zęba odpowiednio skrócić. Znaczne skrócenie korony zęba wymaga jako zabezpieczenia przed procesem próchnicowym, zwłaszcza jeśli chodzi o ześzlifowaną powierzchnię zęba. Uzyskać to można przez założenie wkładu lub korony metalowej.

Czytaj wszystko

WSKAZANIA DO PROTEZO W ANIA

Wskazania do protezowania ustala się na podstawie wiadomości zmianach w układzie zębawo-sz.czękowo-t warz owym oraz o biologicznej zdolności wyrównawczej ustroju przy brakach w uzębieniu.

Istnieje zgodność poglądów odnośnie do konieczności uzupełniania większych braków w uzębieniu, natomiast na temat wskazań do uzupełnienia bratku jednego lub kilku zębów w łuku zębowym spotyka się w piśmiennictwie naukowym znaczne różnice poglądów.

Czytaj wszystko

Urażające błonę śluzową protezy

Urażające błonę śluzową działanie jest znacznie większe gdy proteza ma nieprawidłowy kształt lub .złą stabilizację, jeśli ustalono niewłaściwą wysokość zwarcia, jeśli nie uwzględniono prawidłowego zgryzu zębów, lub gdy dośluzówkowa powierzchnia protezy jest niedostatecznie gładka.

Drugim pod względem częstości występowania czynnikiem wywołującym schorzenia błony śluzowej jamy ustnej jest toksyczne działanie protez na organizm ludzki. Zasadniczo tworzywa protez stomatologicznych śą materiałami nieszkodliwymi dla tkanek jamy ustnej, jednak znajdujące się w nich pewne substancje, jak np. monomer resztkowy i barwniki, mogą wywierać działanie drażniące.

Czytaj wszystko