Pacjent z patologicznym starciem zębów

I wizyta – 1) zbieranie wywiadu, – 2) badanie pacjenta, – 3) zaprogramowanie badań dodatkowych, – 4) wstępny plan leczenia, – 5) pobranie wycisków do modeli diagnostycznych.

W vjywiadzie należy starać się uzyskać informacje o przyczynach powstania nieprawidłowości (wrodzone, nabyte, mieszane), czasu, w którym wystąpiły objawy towarzyszące. Do objawów towarzyszących mogą

Pacjent z patologicznym starciem zębów i obniżoną wysokością zwarcia: a – zęby w okluzji, b – zęby w rozwarciu. należeć szmery i trzaski w stawach sż, bolesność w ich okolicy, bóle mięśniowe, trudności w normalnym otwieraniu ust, doznania bólowe związane z nagryzaniem zębów przeciwstawnych na przyzębie lub błonę śluzową, kaleczenie błony śluzowej ostrymi brzegami koron klinicznych, trudności w żuciu pokarmów oraz pogorszenie wyglądu estetycznego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>