Ozębna i jej rola

Oprócz zdolności regulowania siły nagryzania, oeębma, dzięki obecności komórek fibroblastów, oisteoiblastów, cementoblasłów i innych, spełnia fizjologiczne czynności kościotwórcze i cementotwórcze. Wiąże się to ze zdolnością wyrównawczą kości zębodołów zębów pozostałych przy niepełnych lukach zębowych. Obserwuje się przy tym zdolność dostosowywania się do zmienionych warunków przy działaniu zwiększonej siły nagryzania przypadające na dany ząb w postaci nawarstwienia

i jDogrubienia blaszek kostnych zębodołu oraz takiego ubeleczkowania struktury kostnej, przy którym rozkład sił nagryzania przypadających na kość jest naj-korzystniejszy. Charakterystyczny przykład znacznego nawrstwie- nia tkanki kostnej zębodołu obserwować

można przy rozległych posunięte zmiany w układzie zębowym brakach zębowych, Utrudniające przeprowadzenie prawidłowego leczenia przy których np. dwa protetycznego,

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>