Okres żłobka

Okres żłobka (od 2 do 3 roku życia): po wyrżnięciu się czterech kłów i ośmiu trzonowców mlecznych łuki zębowe są ciągłe i półkoliste. Okluzja mlecznych łuków zębowych charakteryzuje się dachówkowatym zachodzeniem zębów górnych na dolne oraz tym, że przyśrodkowy siekacz dolny i drugi trzonowiec górny zwierają się tylko z jednym zębem przeciwległym jednoimiennym, zaś każdy z pozostałych zębów zwiera się z dwoma przeciwległymi. Tylne ściany drugich trzonowców górnych i dolnych znajdują się w jednej płaszczyźnie pionowej. Ostatnia cecha ma duże znaczenie w określaniu przesunięć przednio-tylnych obu łuków zębowych.

Okres przedszkolny (od 4 do 6-7 roku życia). Między siekaczami i kłami tworzą się diastemy, a guzki trzonowców i brzegi sieczne zębów przednich ulegają starciu. Zmiany te pozwalają żuchwie przesunąć się ku przodowi i dostosować do doprzedniego wzrostu szczęki. W związku z tym zmniejsza się również głębokość zachodzenia zębów górnych na dolne.

Okres szkolny (od 6-7 do 12-14 roku życia): zapoczątkowany wyrżnięciem zębów szóstych, kończy się wyrżnięciem zębów siódmych. W międzyczasie dokonuje się całkowita wymiana uzębienia mlecznego na stałe, po czym dochodzi do względnego ustalenia się postaci okluzji, która w następnych okresach życia zmienia się już tylko nieznacznie w związku ze ścieraniem się szkliwa i wyrżnięciem się zębów ósmych. Cechy okluzji centralnej w uzębieniu stałym są podobne do cech okluzji zębów mlecznych, przy czym guzek policzkowy przedni zęba szóstego górnego wchodzi w przednią bruzdę policzkową zęba szóstego dolnego.

Płaszczyzny pomiarowe: pośrodkowa, pozioma frankfurcka i czołowa Kantorowicza są do siebie prostopadłe. Płaszczyzna pośrodkowa jest płaszczyzną pionową przednio-tylną, dzielącą głowę na część prawą i lewą. Płaszczyzna frankfurcka jest płaszczyzną poziomą wyznaczoną przez punkty oczodołowe i uszne, a pł. czołowa Kantorowicza jest płaszczyzną pionową poprzeczną przechodzącą przez punkt glabella. , ij . i

Nieprawidłowości morfologiczno-czynnościowe narządu żucia dzieli się na poprzeczne, rozpatrywane w stosunku do płaszczyzny Dośrodkowej, przednio-tylne, rozpatrywane w stosunku do płaszczyzny Kan- torowlicza i pionowe, rozpatrywane w stosunku do płaszczyzny frankfurckiej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>