Okres noworodka

Okres noworodka (od urodzenia do 7-14 dnia życia): Jeśli rozwój twarzo- czaszki w życiu wewnątrzlonowym był prawidłowy, to łączna wysokość czoła i twarzy noworodka jest prawie równa ich szerokości. Czoło jest dość znacznie uwypuklone i wysunięte ku przodowi w stosunku do twarzy, warga górna wysuwa się przed wargę dolną, a ta przed bródkę. Podczas spoczynkowego układu mięśni twarzy wargi stykają się ze sobą, zaś język układa się między wałami dziąsłowymi i wypełnia przedsionek jamy ustnej. Oba wały dziąsłowe mają zarys półkoli. Wał dzią- slowy dolny jest cofnięty w stosunku do górnego o 2-5 mm. Tylne odcinki obu wałów stykają się ze sobą, a przednie są od siebie oddalone o 2-3 mm.

Noworodek oddycha przez nos i odżywia się mlekiem, ssąc je z piersi matki. Ssanie i połykanie mleka odbywa się jednocześnie z oddychaniem. Jest to możliwe dzięki temu, że wejście do krtani znajduje się w tym okresie życia nieco wyżej wolnego brzegu podniebienia miękkiego. Mleko przesuwane językiem ku tyłowi napotyka na przednią ścianę krtani, rozdziela się na dwa strumienie i dopiero wtedy spływa do przełyku.

Okres niemowlęctwa (od odpadnięcia pępowiny do 9-12 miesiąca życia): Około 4 miesiąca życia wymiary przednio-tylne obu wałów dziąsłowych wyrównują się. Między 6 i 12 miesiącem życia wyrzyna się osiem siekaczy mlecznych, co powoduje cofnięcie języka i sprzyja wyrobieniu ruchów odcinania pokarmów stałych. Jednocześnie w związku z przybieraniem przez niemowlę pionowej postawy ciała krtań obniża się, a ustna część gardła staje się komorą, przez którą przechodzi na przemian powietrze lub pokarm. Podczas połykania nagłośnia i nasada języka zamykają krtań, a unoszące się do poziomu podniebienie miękkie zamyka nosową część gardła. Po przełknięciu pokarmu tor oddechowy otwiera się znów dla przejścia powietrza.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>