Odwrotny układ zębów przednich

Przypadki, w których odwrotny układ zębów przednich jest następstwem skrócenia łuku zębowego górnego, określa się jako pr.zodo- zgryz rzekomy.

Profil w przodozgryzie całkowitym i częściowym charakteryzuje się słabym zaznaczeniem rowka bródko wo-wargcwego oraz wysunięciem i uwypukleniem czerwieni wargi dolnej przy prawidłowym zarysie profilu wargi górnej. W przodozgryzie rzekomym natomiast pogranicze

nosoiwonwargowe oraz biel i czerwień wargi górnej są cofnięte w stosunku do prawidłowo ukształtowanej wargi dolnej. W przodozgryziach ruchy żuchwy ku przodowi są swobodne, ruchy ku tyłowi – możliwe, a nuchy boczne ograniczone.

zniekształca bardzo wydatne wysunięcie bródki ku przodowi, nadmierne wymiary przednio-tylne żuchwy i zwiększenie wysokości dolnego odcinka twarzy. Ruchy żuchwy ku tyłowi klinicznie niestwierdzalne, zasięg ruchów bocznych jest bardzo mały, natomiast ku przodowi bardzo duży.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>