Odnośnie do występowania formy grzybniowej

Szczególnie drugi wniosek Majewskiego wydaje się być bardzo interesujący, gdyż stanowi próbę wyjaśnienia mechanizmu powstawania intensywnego, rozlanego stanu zapalnego w przebiegu stomatopatii protetycznej powikłanej infekcją przez Candida albicans, trudno wytłuma- czalnego innymi przyczynami.

Odnośnie do występowania formy grzybniowej (pseudomycelialnej) Candida albicans stwierdzenia innych autorów nie są zgodne z badaniami Majewskiego. Powodem rozbieżności są być może różnice metodyczne i interpretacyjne. Arendorf i Walker również wykryli grzybniową, rze- komostrzępkową postać Candida u trzech zdrowych nosicieli tego gatunku grzyba, co wzbudziło ich wątpliwości, czy jest to rzeczywisty wskaźnik infekcji.

Jak wynika z powyższych opinii, patomechanizm infekcji grzybiczej nie jest w pełni wyjaśniony. Niewątpliwa jest tylko obecność i rola Candida albicans w powstawaniu i rozwoju stomatopatii protetycznej. Niektórzy autorzy uważają tę infekcję za główną przyczynę omawianej jednostki chorobowej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>