Oddychanie przez usta

Oddychanie przez usta, uwarunkowane zmianą w działaniu odruchów nerwowych, a nie przeszkodami na przebiegu górnych dróg oddechowych, nazywa się nawykiem oddychania przez usta.

Wpływ zaburzeń w oddychaniu na kształtowanie się narządu żucia jest dość typowy w skazie wysiękowej i w przeroście tkanki adeno-i- dalnej.

W skazie wysiękowej, mimo zwężenia i wypełnienia śluzoworopną wydzieliną przewodów nosowych i jamy nosowo-gardłowej, początkowo oddychanie może odbywać się przez nos. Powstający niedobór tlenowy wyrównywany głębszymi i częstszymi wdechami i wydechami doprowadza jednak do nadmiernego wyssania powietrza z jamy ustnej i zatok przynosowych i do obniżenia w nich ciśnienia. Zbyt duża różnica między ciśnieniem w jamie ustnej i w zatokach przynosowych a ciśnieniem atmosferycznym zwiększa nacisk policzków na szczękę. Niewyrównane zapotrzebowanie na tlen zmusza chorego do przejścia na oddychanie przez usta. Otwarcie ust wiąże się ,z obniżeniem i cofnięciem żuchwy oraz z podniesieniem ciśnienia powietrza w jamie ustnej do poziomu ciśnienia atmosferycznego, inatomialst ciśnienie powietrza w jamie nosowej i zatokach przynosowych w związku ze słabym przewietrzaniem i zaleganiem wydzielin pozostaje niższe od ciśnienia atmosferycznego. Zmiany stanu ciśnienia powietrza w jamie nosowej i ustnej oraz ucisk policzków na szczękę powoduje nadmierne wysklepieme się podniebienia oraz zwężenie i zwiększenie wymiaru przednio-tylnego łuku zębowego górnego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>