Odciążenie aparatu zawieszeniowego

Zależnie od zaprojektowanej długości, grubości i stopnia sprężystości amortyzatora lekarz może w mniejszym lub większym stopniu spowodować odciążenie aparatu zawieszeniowego zęba filarowego. Czyni się to celem uzyskania, .o ile to możliwe, największej wydolności narządu żucia przy jednoczesnej ochronie przeciążanych zębów filarowych.

O ile wykonanie protez o charakterze mieszanym jest niemożliwe, projektuje się protezy osiadające, które w najmniejszym stopniu przywracają pacjentowi utraconą wydolność żucia. AYiąże się to z wykorzystaniem jako podłoża protezy błony śluzowej, która nie jest przystosowana do przyjmowania urazów poprzez protezy, a więc nie może zastąpić ozębnej zębów filarowych.

Gdy projektuje się kilka typów protez różnego rodzaju, planuje się kolejność zabiegów i kolejność wykonywania protez. Na podstawie doświadczeń klinicznych ustalono, że jeżeli projektuje się jednocześnie protezy stałe i .ruchome, najpierw należy wykonać protezy stałe, a następnie protezy ruchome. Wykonaną protezę protetyk dostosowuje do istniejących warunków w jamie ustnej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>