O skuteczności przeciwgrzybiczego działania

O skuteczności przeciwgrzybiczego działania trzech pierwszych leków donosiło wiele autorów. W przypadku stosowania pimafuciny Smosarska uzyskała ponad 90% całkowitych wyleczeń, stosując 1 i 2,5,% roztwór, Majewski i Macura 80%, podczas, gdy Spiechowicz i współprac, badając metodą podwójnie ślepej próby efektywność pimafuciny w porównaniu z placebo, określili skuteczność tego leku, przy wyłącznie farmakologicznej terapii, tylko na 33%. Podobne wyniki osiągnął Nairn, porównując skuteczność nystatyny i amfoterycyny B. Uważa je jednak za leki skuteczne, powodujące szybkie cofanie się objawów subiektywnych i obiektywnych, ale równocześnie zaobserwował liczne nawroty infekcji po stosunkowo krótkim czasie. Bergendal i Isacsson po 28 dniach od chwili rozpoczęcia leczenia stwierdzili wyraźną poprawę w obrazie klinicznym, ale badanie mykologiczne wykazało, że żaden z pacjentów nie został całkowicie wyleczony. Na podstawie tych i innych badań Bergendal twierdzi, że nystatyna nie powinna być stosowana w rutynowym leczeniu stomatopatii. Jest to jednak wniosek idący zbyt daleko.

Inne zastrzeżenia dotyczyły możliwości niekorzystnego wpływu stosowanych antybiotyków przeciwgrzybiczych na florę bakteryjną normalnie znajdującą się w jamie ustnej, co mogłoby zmieniać warunki ekologiczne w tej części organizmu. Badania dotyczące wpływu leczenia przeciwgrzybiczego na florę bakteryjną jamy ustnej prowadzone przez Spiechowicza i współprac, wykazały, że bezpośrednio po trzytygodniowym podawaniu leku zmniejsza się nieznacznie liczba niektórych drob-noustrojów, zwłaszcza paciorkowca zieleniącego, jednak po upływie następnego miesiąca flora bakteryjna powraca do stanu poprzedniego. We wnioskach autorzy podkreślili, że nie udało im się stwierdzić wpływu stosowanych leków przeciwgrzybiczych na jakość flory bakteryjnej jamy ustnej.

Długoletnie badania prowadzone w Warszawskiej Klinice Protetyki Stomatologicznej wykazały, że zarówno pimafucina, jak i nystatyna mogą być wartościowymi lekami w leczeniu stomatopatii protetycznych powikłanych infekcją grzybami drożdżopodobnymi, ale ich skuteczność zależy od kilku czynników (Spiechowicz i współautorzy 1980, Niesłu- chowska i współautorzy 1982, Spiechowicz i współautorzy 1985). Są to: stężenie leku, postać w jakiej jest podawany i okres stosowania. Poda- wymazów, zaś po miesiącu liczba ta zmalała do 30,4%. W grupie drugiej, w której protezy wymieniano w trakcie leczenia, ujemne wyniki badań mykologicznych uzyskano po leczeniu w 100%, zaś w miesiąc później w 95%, i to niezależnie czy stosowano nystatynę czy pimafucinę.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>