Niewłaściwe dostosowanie protez do zwarcia i zgryzu

Inną przyczyną powstawania zmian w przyzębiu jest niewłaściwe dostosowanie protez do zwarcia i zgryzu. Brak kontaktu z zębami przeciwstawnymi powoduje wysunięcie się zęba z .zębodołu i zmniejsza jego umocowanie w zębodoile. Podniesienie zwarcia protezą w obrębie jednego zęba powoduje przeciążenie ozębnej, prowadzące do uszkodzenia aparatu zawieszeniowego zęba. W podobnych przypadkach należy protezę usunąć i po ustąpieniu zmian zapalnych wykonać i dostosować nową, prawidłową protezę.

Przyczyną zmian w przyzębiu zębów utrzymujących mosty może być niewłaściwe zaprojektowanie, które z kolei powoduje nadmierne przeciążenie małej liczby zębów filarowych w stosunku do dużej liczby zębów uzupełniających. Przeciążenie wywołuje szybki zanik ścian kostnych zębodołów, prowadzący do rozchwiania tych zębów.

Podobne zjawisko obserwuje się przy niewłaściwym zaprojektowaniu elementów umocowujących (klamry, zasuwy) protezy nieruchomej częściowej. Na przykład klamra o niewłaściwym kształcie może być przyczyną stałego, powolnego wyważania zęba, prowadząc do jego utraty.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>