Nieprawidłowości poprzeczne

Zgryz krzyżowy (vestíbulo occlusio) różni się od prawidłowej okluzji odwrotnym zachodzeniem niektórych zębów. Łączy się to z podniabiennym przechyleniem lub pnzesulnięciiem nieprawidłowo zwierających się zębów górnych oraz nieznaczną asymetrią dolnego

odcinka twarzy, wynikającą zarówno z jednostronnego spłaszczenia wargi górnej i wypiuklenia dolnej, jak z przesunięcia linii pośrodkowej dolnego łuku zębowego w stosunku do linii pośrodkowej łuku górnego.

Odwrotne zwieranie się wszystkich zębów prawej lub lewej połowy łuków zębowych zalicza się do zgryzu krzyżowego całkowitego, odwrotne, jedno- lub obustronne zwieranie się .zębów tylnych – do* zgryzu krzyżowego częściowego bocznego jedno- lub obustronnego, a odwrotne zwieranie się zębów przednich – do zgryzu krzyżowego częściowego przedniego.

W zgryzie krzyżowym częściowym bocznym obustronnym ruchy boczne żuchwy są ograniczone, mają jednak przeważnie’ równomierny zasięg. W zgryzie krzyżowym całkowitym oraz częściowym przednim i bocznym jednostronnym ruchy boczne żuchwy wykazują jednostronną przewagę. Po dłuższym okresie czasu powoduje to niepra- BHBHHp widłowe starcie guzków i brzegów siecznych zębów górnych i dolnych, co może prowadzić do bocznego przesunięcia żuchwy. f

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>