Nieprawidłowości pionowe

W nieprawidłowościach pionowych wyróżnia się: zgryz otwarty całkowity i częściowy, zgryz głęboki i nadzgryz. Zgryz otwarty (occluisio apeita) charakteryzuje szpara pionowa na przebiegu pewnej części łuków zębowych. Odcinanie i żucie pokarmów oraz mowa i oddychanie są upośledzone.

W zgryzie otwartym całkowitym do zwarcia dochodzi tylko między ostatnimi zębami trzonowymi, a wysokość szpary pionowej między pozostałymi zębami może wynosić 5-10 mm. Jest to związane z małym wymiarem pionowym gałęzi żuchwy, zwiększeniem jej kąta i wygięciem trzonu ku dołowi oraz często ze zwiększeniem wymiarów języka. Wygląd twarzy upośledza przede wszystkim nadmierna wysokość jej dolnego odcinka. W zgryzie otwartym całkowitym zaburzenia pionowe często współistnieją z zaburzeniami przednio-tylnymi.

Zgryz otwarty częściowy nie upośledza wyglądu twarzy. Brak zwarcia zębów występuje przeważnie w przednim odcinku łuków zębowych, a wyjątkowo w odcinkach tylnych. Wynika to z zahamowania wzrostu pionowego wyrostków zębodołowych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>