Niekorzystny wpływ na resztkowe uzębienie

W dalszym działaniu lekarz podczas planowania leczenia i konstrukcji protezy powinien brać pod uwagę wymogi profilaktyki i tak np. projektować kształt. przęsła mostu, aby umożliwiać swobodne oczyszczanie i samooczyszczanie przestrzeni pomiędzy członami mostu i przylegających do wyrostka zębodołowego. W protezach częściowych ząb sztuczny, przylegający do naturalnego, nie powinien kontaktować z nim płaszczyznowo, a tylko punktowo w celu odciążenia przyzębia. Proteza skrzydłowa dolna powinna być zaopatrzona w łuk podjęzykowy metalowy lub szynę ciągłą. Podjęzykowy łuk akrylowy, przylegający szczelnie do zębów i przyzębia, stwarza dla nich potencjalne zagrożenie i nie powinien być wykonywany w protezach przeznaczonych do długoczasowego użytkowania.

Niekorzystny wpływ na resztkowe uzębienie długoletniego użytkowania protezy częściowej dolnej, osiadającej z lukiem akrylowym: a – dolna proteza z akrylowym lukiem podjęzy- kowym, b – proteza w jamie ustnej, c •- zniszczone zęby w miejscach kontaktu z akrylowym lukiem pod językowym.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>