Niekiedy na błonie śluzowej

Pomocna przebiegowi stomatopatii protetycznych jest czynnikiem sprzyjającym powstawaniu i utrwalaniu się zapaleń kątów ust. Zaburzenia w gospodarce żelazem i niedobór wit. B również ułatwiają powstanie tej jednostki chorobowej.

Niekiedy na błonie śluzowej w stomatopatiach protetycznych można zauważyć niewielkie plamy pleśniawek, chociaż pleśniawki są również spotykane na zdrowej błonie śluzowej, jednak częściej u użytkujących protezy ruchome.

Jednym ze schorzeń, które mogą być następstwem stomatopatii protetycznych i w pewnym sensie traktowane jako jeden z ich przejawów, jest przewlekła kandydiaza, określona przez Cawsona jako Candida leu- koplakia. W obrazie klinicznym zmiany charakteryzują się obecnością białawych płytek twardych i szorstkich w dotyku, o pobrzeżu nieregularnym, ale dobrze ograniczonym, często z otoczką przekrwienia. Podobnie jak we właściwych leukoplakiach, płytki nie dają się zeskrobać, ale ich fragmenty mogą być odłączane za pomocą ostrego instrumentu. Zmiany są głównie umiejscowione na policzkach, języku, podniebieniu, wargach i bardzo rzadko na dziąsłach. Badaniem mykologicznym stwierdza się w ślinie i wymazach z błon śluzowych obecność Candida albi- cans, które są również obecne w zwykłych stomatopatiach protetycznych. Należy dodać, że schorzenie to występuje głównie u mężczyzn pomiędzy 30 a 70 rokiem życia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>