Niekiedy na błonie śluzowej

Niekiedy na błonie śluzowej w stomatopatiach protetycznych można zauważyć niewielkie plamy pleśniawek, chociaż pleśniawki są również spotykane na zdrowej błonie śluzowej, jednak częściej u użytkujących protezy ruchome.

Jednym ze schorzeń, które mogą być następstwem stomatopatii protetycznych i w pewnym sensie traktowane jako jeden z ich przejawów, jest przewlekła kandydiaza, określona przez Cawsona jako Candida leukoplakia. W obrazie klinicznym zmiany charakteryzują się obecnością białawych płytek twardych i szorstkich w dotyku, o pobrzeżu nieregularnym, ale dobrze ograniczonym, często z otoczką przekrwienia. Po-dobnie jak we właściwych leukoplakiach, płytki nie dają się zeskrobać, ale ich fragmenty mogą być odłączane za pomocą ostrego instrumentu. Zmiany są głównie umiejscowione na policzkach, języku, podniebieniu, wargach i bardzo rzadko na dziąsłach. Badaniem mykologicznym stwierdza się w ślinie i wymazach z błon śluzowych obecność Candida albicans, które są również obecne w zwykłych stomatopatiach protetycznych. Należy dodać, że schorzenie to występuje głównie u mężczyzn pomiędzy 30 a 70 rokiem życia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>