NARZĄDU ŻUCIA

Przyczyny zaburzeń morfologiczno-czynnościowych narządu żucia dzieli się na wewnątrz- 1 zewnątrzpochodne. Do przyczyn wewnątrzpochodnych zalicza się zaburzenia w działalności gruczołów do,krewnych i niekorzystny wpływ dziedziczności, a do zewnątrzpochodnych •-• czynniki upośledzające rozwój zarodka i płodu oraz dużą grupę czynników działających w życiu p©załomowym, wśród których należy wymienić przede wszystkim niedobór i niewłaściwy skład pożywienia, niekorzystne warunki geograficzmo-klimatyczne i bytowe, upośledzenie naturalnych bodźców czynnościowych, szkodliwe nawyki, nieprawidłowy układ ciała i przedwczesną utratę zębów.

Rodzaj poszczególnych przyczyn można określić dość łatwo. Znacznie natomiast trudniej jest określić charakter zaburzeń, gdyż są one przeważnie wynikiem działania czynników tak zewnątrz,-, jak wewnątrzpochodnych, z których .raz jedne, raz drugie biorą przewagę.

PRZYCZYNY WEWNĄTRZPOCHODNE. Wpływ nieprawidłowej działalności gruczołów dokrewnych na powstawanie zaburzeń narządu żucia. Nieprawidłowa działalność poszczególnych gruczołów dokrewnych wpływa na powstawanie zaburzeń narządu żucia przez upośledzenie rozwoju mięśni, kośćca i uzębienia. Większe znaczenie pod tym względem ma przysadka mózgowa, tarczyca i nadnercza:, mniejsze zaś gruczoły płciowe i grasica. Nie stwierdzono jednak, aby zaburzenia narządu żucia były znamienne dla nieprawidłowej działalności poszcze-gólnych gruczołów dokrewnych z wyjątkiem nadczynności przedniego płata przysadki mózgowej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>