Nadziąślak

Nazwa nadziąślak (epulis) jest pojęciem zbiorowym, określającym guzy rozwijające się na powierzchni dziąsła. Punktem wyjścia na- dziąślaków może być warstwa łącznotkankowa dziąsła, ozębna, okostna lub kość. Jedną z przyczyn powstawania nadziąślaków jest drażnienie dziąsła przez źle dopasowaną koronę protetyczną lub ostry brzeg korzenia. Znamienną ce’chą nadziąślaków jest to, że nie występują one w szczękach bezzębnych. Świadczy to o związku nadziąślaków z istnieniem zębów. Są to guzy uiszypułowane, co umożliwia ich przesuwal- ność. Rozrastając się, nadziąślaki powodują przemieszczanie d rozchwianie sąsiednich zębów. Nadziąślaki dużych rozmiarów pokrywają szereg zębów zarówno od strony przedsionka jamy ustnej, jak i od strony językowej. Guzy są pokryte nabłonkiem i .mimo stale działających na nie urazów wyjątkowo rzadko obserwuje się owrzodzenie na ich powierzchniach. Niektóre nadiziąślaki (nadziąślak olbrzymiofcomórkowy) występują często u kobiet w okresie ciąży. Po rozwiązaniu spostrzega się nieraz, że następuje całkowity zanik tych guzów bez jakiegokol-wiek leczenia. Nadziąślaki nie dają przerzutów, natomiast w przypadku niecałkowitego ich usunięcia zwykle dają nawroty. Spoistość guza zależy od jego utkania, natomiast wielkość może być różna i nieraz nadziąślaki osiągają takie rozmiary, że występują poza obręb jamy ustnej.

Wzrost nadziąślaków nie powoduje żadnych dolegliwości bólowych. Z punktu .widzenia amatomopatolagicznego i klinicznego rozróżnia się trzy postacie nadziąślaków:

N ad z i ą ś 1 ak ziarninowaty. Nadziąślak ziarninowaty (epulis granulomatosa) jest zbudowany z tkanki ziarninowej z obfitą siecią naczyń !krwionośnych. Pokryty jest nabłonkiem i łatwo krwawi przy jakimkolwiek urazie. Ten rodzaj na- dziąślaka powstaje zwykle w następstwie drażnienia dziąsła.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>