Nadziąślak szczelinowy

Nadziąślak szczelinowy jest toi przerost błomy śluzowej wskutek używania źle dostosowanych protez, powtaje on wówczas, gdy płyta ruchomej protezy nie znajduje właściwego oparcia ‚na podłożu. Ma to przeważnie miejsce wówczas, gdy po pewnym czasie użytkowania protezy podłoże kostne protezy uległo wskutek zaniku zmianom w ukształtowaniu, a proteza nie została zmieniona. W takim przypadku

brzeg przedsionkowy protezy opiera się raczej na błonie śluzowej wargi, a nie na wyrostku zębodołowym. Występuje obrzęk wciśniętej błony śluzowej, fibroblasty zostają pobudzone do produkowania nadmiernej ilości tkanki łącznej i w rezultacie tworzy się jakby „podwójna warga”.

Brzeg protezy może uciskać przerosłą błonę śluzową d rozdwajać nadziąślak szczelinowaty. Może występować zarówno w błonie śluzowej szczęki, jak i żuchwy.

Przerost błony śluzowej wargi górnej widziany w jamie ustnej przy obecności protezy (wg Thoma, Robinson). Leczenie polega przede wszystkim na nieulżywainiiu protezy do czasu cofnięcia się obrzęku. Pozostałe zgrubienie błony śluzowej należy usunąć drogą zaibiegu chirurgicznego, a po wygojeniu wykonać nową, poprawnie dostosowaną iprotezę.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>