Mioterapia

Mioterapią i aparaty czynnościowe są sz-czególnie odpowiednie dla przeprowadzenia leczenia wczesnego. W leczeniu natomiast późnym właściwsze będą aparaty tzw. czynne, czyli takie, które wywiązują siłę mechaniczną, a szczególnie aparaty o charakterze mieszanym, to jest takie, które dzięki swej konstrukcji wciągają do leczenliia siłę mięśni i jednocześnie wywiązują siłę mechaniczną.

W aparatach czynnych źródłem siły mechanicznej może być sprężystość metalowych drutów lub włókiien gumowych i działanie śruby. Ze względu na umiejscowienie aparaty te mogą być zewnątrz- i we- wnątrzustne, a ze względu na umocowanie – !stałe i ruchome.

Aparaty stałe wewnątrzustne – coraz rzadziej obecnie stosowane – składają się z części oparowych w postaci koron, pierścieni lub kap nazębnych, cementowanych na okres leczenia oraz z części czynnych w postaci sprężystych łuków drucianych, przebiegających po zewnętrznej lub wewnętrznej stronie Lulków zębowych. Te tzw. luki zewnętrzne lujb wewnętrzne są wkładane przez lekarza do zamków, umocowanych na koronach lub pierścieniach.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>