Mięśnie u dzieci krzywiczych

Mięśnie u dzieci krzywiczych są słabo rozwinięte, a napięcie ich obniżone, przy czym stopień hipotonii bywa różny. Zwolnione i nierównomierne odkładanie się soli wapniowo-fosforo- wych opóźnia ząbkowanie i powadiuje nieprawidłowości W budowie szkliwa, szczególnie siekaczy i kłów oraz zębów szóstych, a w kośćcu przyczynia się do zbyt długiego utrzymywania się i nadmiernego bujania tkanki kostnawej i chrzęstnawej oraz do powstawania ognisk rozmiękczenia. Zaburzenia w mineralizacji Lkanki kostnej ujawniają się w postaci zgrubień i ścieńczeń, nazywanych pierwotnymi zniekształ-ceniami krzywiczymi. Poza zniekształceniami pierwotnymi wytwarzają się jeszcze zniekształcenia wtórne kośóca, powstające pod wpływem działania siły mięśni i siły ciężkości oraz ciśnienia tkankowego i atmosferycznego. Wtórne zniekształcenia są tym poważniejsze im działanie wymienionych sił odbiega bardziej od warunków fizjologicznych i im dłużej trwa. Należy podkreślić, że większą rolę odgrywa długotrwałość i jednokierunkowość tych sił niż ich bezwzględna wielkość.

Patologicznie podatny krzywiczy kościec narządu żucia łatwo odkształca się pod wpływem często występujących w niemowlęctwie i w okresie żłobkowym nawyków ssania i nagryzania palców lub smoczków oraz nieprawidłowego sposobu oddychania i układania głowy podczas snu.

W ciężkiej postaci krzywicy zniekształcenia wtórne szczęki i żuchwy mogą wystąpić u 1-2-miesięcznych niemowląt. W tych przypadkach zarys górnego wału dziąsłowego przypomina literę „V” lub omegę, a zarys wału dolnego’ trapez. Poza zniekształceniami przednio-tylnymi i poprzecznymi zdarzają się jeszcze zniekształcenia pionowe, polegające na zmniejszeniu wysokości wałów dziąsło wych na !kilkumilimetrowym odcinku.

Krzywicze zniekształcenia wałów dziąsłowych są przekazywane lukom zębowym mlecznym i stałym. Górny wyrostek zębodołowy w tylnych odcinkach bywa często nadmiernie wysoki, co wiąże się z nadmierną wysokością i zwężeniem podniebienia. Wyrostek zębodołowy dolny w tylnych odcinkach wraz z zębami przechyla się ku płaszczyźnie pośrodfcowej. Współistnieje z tym wywinięcie na zewnątrz dolnego- brzegu trzonu żuchwy, zwiększenie jej’ kąta oraz zgrubienie i skrócenie- gałęzi.

Zniekształcenia krzywiioze łuków zębowych oraz kości szczęki i żuchwy powodują powstawanie rozmaitych postaci zaburzeń okluzyjnycłu Najczęściej występuje zgryz otwarty częściowy lub całkowity, tyło- zgryz, zgryz przewieszony oraz zgryz krzyżowy i przesunięcie boczne- żuchwy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>