Mięsak

Mięsak (sarcoma) jest nowotworem złośliwym, zbudowanym z tkanki łącznej. Rozróżnia się mięsaki niedojrzałe i bardziej dojrzałe. Mięsaki niedojrzałe są mało zróżnicowane. Cechuje je bogactwo komórek,

szybki i naciekowy wzrost. Ze względu na wielkość i kształt komórek rozróżnia się mięsaki drobno-, wielko- i olbrzymiokomórkowe oraz okrągło- i wirzecionowatokomórko- we. Wśród tych postaci mięsaków największą złośliwość wykazuje mięs ak dr obnookrą głakomórkowy.

Mięsaki bardziej dojrzałe .są to nowlotwory, w których typ’owe składnika mięsaka, występują łącznie z iinną tkanką nowotworową wysoko zróżnicowaną. Mogą to być włók- niako-mięsaki, chrzęstniafco-mięsaki, kostniako-mięsaki itp.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>