Category Medycyna

WSKAZANIA DO PROTEZO W ANIA

Wskazania do protezowania ustala się na podstawie wiadomości zmianach w układzie zębawo-sz.czękowo-t warz owym oraz o biologicznej zdolności wyrównawczej ustroju przy brakach w uzębieniu.

Istnieje zgodność poglądów odnośnie do konieczności uzupełniania większych braków w uzębieniu, natomiast na temat wskazań do uzupełnienia bratku jednego lub kilku zębów w łuku zębowym spotyka się w piśmiennictwie naukowym znaczne różnice poglądów.

Czytaj wszystko

Urażające błonę śluzową protezy

Urażające błonę śluzową działanie jest znacznie większe gdy proteza ma nieprawidłowy kształt lub .złą stabilizację, jeśli ustalono niewłaściwą wysokość zwarcia, jeśli nie uwzględniono prawidłowego zgryzu zębów, lub gdy dośluzówkowa powierzchnia protezy jest niedostatecznie gładka.

Drugim pod względem częstości występowania czynnikiem wywołującym schorzenia błony śluzowej jamy ustnej jest toksyczne działanie protez na organizm ludzki. Zasadniczo tworzywa protez stomatologicznych śą materiałami nieszkodliwymi dla tkanek jamy ustnej, jednak znajdujące się w nich pewne substancje, jak np. monomer resztkowy i barwniki, mogą wywierać działanie drażniące.

Czytaj wszystko