Materiały do wyrobu protez

Używane do wyrobu protez stomatologicznych materiały powinny być nieszkodliwe dla otaczających tkanek i organizmu ludzkiego’, odporne na działanie płynów jamy ustnej oiraz nie powinny zmieniać się pod wpływem kwasów i alkaliów.

Tworzywa protetyczne nie mogą być pęczliwe, powinny posiadać zwartą, jednorodną, pozbawioną por strukturę. Badanie stomatologiczne omówione zostało na wstępie podręcznika.

Projektowanie protetyczne polega na umiejętnym wyborze najodpowiedniejszego typu protezy, najwłaściwszej metody wykonania z zastosowaniem najodpowiedniejszych materiałów protetycznych. Projektowanie jest czynnością trudną, wymagającą od lekarza nie tylko gruntownej wiedzy zawodowej, dużego doświadczenia, ale również twórczej inwencji i uzdolnienia. Trudność projektowania polega m. in. na tym, że wybiera się jedną z wielu koncepcji, przy czym najtrafniej dobraną protezą będzie ta, która umożliwi pacjentowi w najpełniejszym stopniu czynność żucia i w najmniejszym stopniu narażać będzie na uszkodzenie przez protezę pozostałe zęby i tkanki podłoża, która pozwoli na skrócenie okresu adaptacji do protezy oraz

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>