Leukoplakia podniebienia

Leukoplakia podniebienia spotykana jest przeważnie u palaczy. Może również występować pod płytą ruchomej protezy w przypadku zale- gainia resztek pokarmowych, jak również wskutek szorstkości wewnętrznej płyty protezy. Jeśli badanie histopatologiczne nie wykazuje zmiajn o złośliwym charakterze, należy tylko usunąć przyczynę schorzenia. Pacjenci, u których zmiany przybierają charakter złośliwy, muszą być leczeni chirurgicznie.

Schorzenia podniebienia wywołane drażniącym działaniem protez ruchomych występują w miejscu przykrytym płytą protezy, która została niewłaściwie wykonana, lub, co się częściej zdarza, jest używa-

na, mimo że nastąpiły zmiany w podłożu kostnym, czyniąc ją niezdatną do użytku. Jedną z najczęściej obserwowanych zmiian jest rumień. Błona śluzowa podniehienna pokryta płytą protezy jest czerwona. Najczęściej przyczyną schorzenia jest wadliwe zwarcie, zgryz i brak stabilizacji

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>